ข้อความวิ่ง กลุ่มเป้าหมาย บทบาทหน้าที่
แนวทางการตรวจ ปี 2556
แนวทางการตรวจราชการ ปี 2556
ไทยครองแชมป์ในอาเซียน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากที่สุด
ไทยครองแชมป์ในอาเซียน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากที่สุด องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ เผยข้อมูลการท่องเที่ยวในมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่าภูมิภาคนี้มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 705 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านคนในปีนี้ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกที่จะมาพักผ่อนมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยเองมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มสูงมากที่สุดในอาเซียนคือ มากกว่า 3 ล้านคน รองลงมาคือ สิงคโปร์ 1 ล้านคน การเป็นหนึ่งในภูมิภาคด้านการท่องเที่ยว นับว่าเป็นข้อได้เปรียบที่จะดึงเม็ดเงินในส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกัน ประเทศที่มีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่สุดในโลก ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 1.16 แสนล้านเหรียญสหรัฐรองลงมา คือ สเปน ฝรั่งเศส จีน และอิตาลี ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สรุปผลการสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักตรวจและประเมินผลปีงบประมาณ 2556
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน